#DOKNIHOVNY

Mediální gramotnost v českých knihovnách.
Společné téma 2023–2024.

animace_knihovny_hlasky
knihovny_pixel_2
knihovny_pixel_1

Mediální gramotnost
v českých knihovnách

knihy

Česká republika je protkána hustou sítí knihoven, ve kterých si lidé mohou půjčit knihu, ale také mnohem víc. Knihovny jsou místy poznávání, objevování, sdílení a dialogu. Nabízejí bezpečný prostor, který je otevřený pro setkávání lidí s lidmi. 

Tématem, které si české knihovny vybraly pro roky 2023 a 2024, je téma mediální gramotnosti. Tedy téma se širokým obsahem sahajícím od otázky, jak se vyznat v médiích, přes hledání původců dezinformací a jejich dopadu na společnost, až po základy bezpečnosti v kyberprostoru.

Cílem uchopení tématu knihovnami není zastoupit vzdělávací roli škol ani přesvědčovat ty, kteří přesvědčováni být nechtějí, ale upozornit, nabídnout prostor a umožnit setkání. To je něco, co knihovny umějí a věříme, že toho knihovnice a knihovníci využijí a nabídnou pestrou škálu aktivit.

– Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze, koordinátorka pracovní skupiny Priorita 6 Ústřední knihovnické rady 

Inspiraci v podobě příkladů
realizovaných aktivit nabízí web

Základní informace o mediální gramotnosti
jsou zpracovány na

Novinky k tématu mediální gramotnosti
a dalším rozvojovým oblastem v českých knihovnách
jsou pravidelně publikovány na webu

knihovny_pixel_2

Plakáty a grafické prvky

pixels2

Knihovny, které se rozhodly mediální gramotnost zařadit do svých aktivit, mohou využít připravené materiály, které zprostředkují téma i vizuálně. Autorem grafického pojetí je grafický designér, který pracuje pod jménem Ryska, na obsahovém zpracování spolupracovaly Lenka Hanzlíková (Městská knihovna v Praze) a Tereza Lišková (Nadace OSF).

Připravena je sada sedmi plakátů vhodných pro barevný tisk ve formátu A4 nebo A3. Každý z plakátů obsahuje text odkazující k tématu mediální gramotnosti. Sdělení plakátu ale není přímé, nevolá k akci, má nabízet více otázek než odpovědí. Cílem je získat pozornost diváka, která může být využita v další komunikaci. Obecný plakát je možné doplnit pozvánkou na akci, kterou bude knihovna pořádat, nebo výběrem relevantních knižních titulů, případně odkazů na relevantní online zdroje.

Pořádáte akci, která se dotýká tématu mediální gramotnosti? Využijte generátor plakátů, který nabízí rychlou a instantní možnost tvorby vizuálu pro vyvěšení na nástěnku i sdílení na sociálních sítích. Vygenerovaný plakát tiskněte barevně na A4 nebo A3.

Chcete dát vědět, že jste se k tématu přidali? Použijte připravené prvky vhodné k použití na sociálních sítích.

Ideální způsob použití plakátů

Vyberte si ze sady 7 plakátů tématicky se hodící variantu a poté si v generátoru plakátů
vygenerujte plakát přímo k vaší akci. Tyto dva plakáty pak vyvěste a prezentujte spolu.

doknihovny_pouziti_1_
doknihovny_pouziti_2_

Plakáty k tisku (PDF)

doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit

Plakáty k tisku v tiskárně (PDF s ořezem)

doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit

Prázdný plakát k tisku
k doplnění ručně

doknihovny_plakat_rucne_thumb

Plakáty v digitální podobě

doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit
doknihovny_spatrit

Sociální sítě

knihovny_pixel_1

Dreamlike

doknihovny_ilu-hra

Podaří se ti nejen zjistit, nejen kdo stojí za prapodivnou futuristickou knihovnou, ale také z ní uniknout?

Hra vznikla v týmu studentů, posluchačů oboru Nových médií, oborového studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Hra je součástí výstupů projektu „Mediální gramotnost v knihovnách 2023: Rok první“ realizovaného v rámci grantového programu VISK1 Ministerstva kultury ČR.

Desková hra s tematikou mediální gramotnosti zavede hráče do futuristické knihovny v neurčité budoucnosti. Prostřednictvím úkolů se rozplétá záhada, kdo za knihovnou stojí a jak se z ní dá dostat ven. Hra se snaží hráčům zábavnou formou přiblížit přístupy práce s informacemi a upozornit na potřebu kritického pohledu.

Autoři využili metodiku mediální gramotnosti Jednoho světa na školách (pět klíčových otázek co, jak, kdo, komu, proč). Hra také obsahuje téma umělé inteligence, stejně jako mix filozofických a popkulturních odkazů. Hra je určena 1-2 dospělým hráčům s časovou dotací 30-60 minut.

knihovny_pixel_2
doknihovny_loga-1
avks2
doknihovny_loga-3
doknihovny_loga-4
doknihovny_loga-5
doknihovny_loga-6